top of page

VELA BAR

โรงแรม เวฬาวาริน VelaWarin 
ที่ตั้ง : 2-6 ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
สถาปนิก : วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ 
พื้นที่ : 700 ตารางเมตร 
ปีที่แล้วเสร็จ : 2021

         

SRI UTHAI CAFE

โรงแรม  Uthai heritage
ที่ตั้ง : 
ซอยศรีอุทัย 11 ตําบลอุทัยใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

สถาปนิก : วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
พื้นที่ : 2,135 ตารางเมตร 
ปีที่แล้วเสร็จ : 2021

         

bottom of page